Videoukázky vystoupení

Duo Matěj Borovský a Tonda Borovský

Trio

Malá skupina Children, choreografie Sing

Malá skupina Juniors, choreografie Jackie Chan

Malá skupina Adults, choreografie Dynamit

Formace Juniors, choreografie Run

Formace Adults II, choreografie Like You

Matěj Borovský - vystoupení na MS 2019

Formace Party time

Formace Adults II, choreografie Mambo

Malá skupina Juniors, choreografie Charlie